C-Holdings công bố loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sở hữu căn hộ The Maison – The Maison | Nơi muốn đến – Chốn muốn về