C-Holdings kiến tạo phong cách sống đa trải nghiệm thông qua các hoạt động chăm sóc cư dân “C” đặc biệt – The Maison | Nơi muốn đến – Chốn muốn về