C-Holdings hợp tác chiến lược cùng DKRS – Dự án The Maison