Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường : “C-Holdings ra đời để kiến tạo nên những dự án chất lượng, mang đến giá trị bền vững cho thị trường” – Dự án The Maison