Đón năm mới, cuộc sống mới với cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp The Maison chỉ từ 400 triệu đồng – The Maison | Nơi muốn đến – Chốn muốn về