Gần 700 khách hàng tham dự lễ mở bán, 90% căn hộ The Maison có chủ sở hữu – Dự án The Maison