Khách hàng phấn khởi khi chủ đầu tư C-Holdings trao sổ hồng trước thời hạn – Dự án The Maison