Loạt nhà máy ‘khổng lồ’ khởi động, nhu cầu nhà tăng vọt tại Bình Dương – The Maison | Nơi muốn đến – Chốn muốn về