The Maison: Chỉ từ 2 tỷ đồng, làm chủ căn hộ 70 m2 ven sông – Dự án The Maison