The Maison thu hút hơn 500 khách hàng và nhà đầu tư ngày mở bán tại TP. Thủ Dầu Một – Dự án The Maison